Polskie tłumaczenie specyfikacji Modularyzacja XHTML

Autor przekładu: Michał Górny
Lokalizacja dokumentu: http://podziemie.net/w3c/xhtml-mod/overview
Polskie tłumaczenie jest dostępne także jako pojedynczy dokument XHTML (437 kB).

Dokument ten jest tłumaczeniem rekomendacji W3C Modularization of XHTML™. Przekład jest nienormatywny i może zawierać błędy powstałe podczas tłumaczenia. Status normatywny posiada jedynie wersja w języku angielskim dostępna pod adresem http://www.w3.org/TR/2001/REC-xhtml-modularization-20010410.

W3C

Modularyzacja XHTML™

Rekomendacja W3C z 10 kwietnia 2001

Ta wersja:
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xhtml-modularization-20010410
(pojedynczy plik HTML, wersja PostScript, wersja PDF, archiwum ZIP lub zgzipowane archiwum TAR)
Ostatnia wersja:
http://www.w3.org/TR/xhtml-modularization
Poprzednia wersja:
http://www.w3.org/TR/2001/PR-xhtml-modularization-20010222
Redaktorzy:
Murray Altheim, Sun Microsystems
Frank Boumphrey, HTML Writers Guild
Sam Dooley, IBM
Shane McCarron, Applied Testing and Technology
Sebastian Schnitzenbaumer, Mozquito Technologies AG
Ted Wugofski, Openwave (dawniej Gateway)

Streszczenie

Rekomendacja ta definiuje modularyzację abstrakcyjną XHTML oraz implementację uzyskanej przy jej pomocy abstrakcyjnej informacji przy użyciu definicji typu dokumentu (DTD) XML. Modularyzacja ta dostarcza środków służących tworzeniu podzbiorów i rozszerzaniu XHTML, cechy potrzebnej do rozszerzenia bogactwa XHTML na rozwijające się platformy.

Status tego dokumentu

Ten rozdział opisuje status tego dokumentu w momencie jego publikacji. Inne dokumenty mogą zastąpić ten dokument. Aktualny status dokumentów z tej serii jest dostępny na stronach W3C.

Ten dokument został zaopiniowany przez Członków W3C i inne zainteresowane strony oraz został zatwierdzony przez Dyrektora jako Rekomendacja W3C. Jest to stabilny dokument i może być używany jako materiał odwoławczy lub cytowany jako odnośnik normatywny przez inny dokument. Rolą W3C w tworzeniu tej Rekomendacji jest przyciągnięcie do specyfikacji uwagi osób trzecich i wypromowanie jej w powszechnym użyciu. Rozszerzy to funkcjonalność Internetu i zwiększy możliwości wzajemnego współdziałania w jego ramach.

Ten dokument został stworzony przez W3C HTML Working Group (tylko dla członków) jako część działalności W3C HTML Activity. Cele HTML Working Group są opisane w statucie Grupy Roboczej do spraw HTML. W sprawach pracy W3C nad HTML proszę kontaktować się z Masayasu Ishikawą.

Publiczna debata na temat HTML odbywa się na liście dyskusyjnej www-html@w3.org (archiwum). By ją subskrybować, wyślij e-mail na adres www-html-request@w3.org z wyrazem subscribe w polu Temat.

Błędy w tym dokumencie proszę zgłaszać na adres www-html-editor@w3.org (archiwum). Lista znanych błędów w tej specyfikacji jest dostępna pod adresem http://www.w3.org/2001/04/REC-xhtml-modularization-20010410-errata.

Angielska wersja tej specyfikacji jest jedyną wersją normatywną. Informacja o tłumaczeniach tego dokumentu jest dostępna pod adresem http://www.w3.org/MarkUp/translations.

Listę aktualnych Rekomendacji W3C oraz innych dokumentów technicznych można znaleźć pod adresem http://www.w3.org/TR.

Krótki spis treści

Pełny spis treści


Strona główna Ostatnia modyfikacja: 17 sierpnia 2005